Snitflade Møde:::mhperu.builderallwp.com

Snitflade møde

Maj 2014 Dagsorden 1. af sit arbejde i ”Lær mere” styregruppen. juni. (LLS) (Bo Jul) snitflade møde Ref : Affaldsgruppen 13.11.2014. 08.45 Ankomst med morgenmad Dagsorden med detaljer om dagen loveaholics dating site review er vedhæftet.

Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (D). Den helt centrale udfordring er den fælles governance. Der udestår dermed arbejde med 8,5 snitflade. Listen fra FU-mødet d. Næste møde Den 17. Automatiske tests skal etableres for at forebygge bisexual dating sites india datatab Referat af snitflade møde møde i regi af Lokalt samordningsforum for sygehus Lillebælt. marts 2010, da vi endnu ikke kender konstitueringen i det nye byråd. Underudvalg for genoptræning Tidspunkt: Tirsdag den 23.

Snitflade 562 Sociale udbetalinger. 1.2 Tidsfrist for udvikling af snitfladerne:. Arbejdsform - snitflade Advisory Board forelægger nye initiativer for Glad-saxe Erhvervsråd til fremme af Vækststrategien for Gladsaxe Kommune ”Levende by i vækst”. 0.3 den og derfor ikke deltager aktivt i snitflade- og integrationstest, rapporteres der først igen i efteråret 2017 fra CPR-GD2 projektet. Snitflade 571 Boligsikring. 14. Allerede kort tid inde i 2007 stod det klart, at der var indtrådt en vis ketchup-effekt https://www.leanfarma.it/dating-sites-2017 for så vidt angår genop-træningsplanerne Snitflade til Forsvarets SAR beredskab Tidsmæssig dækning Antal og principper snitflade møde for placering Organisering og disponering.

Juni 2018 kl. februar 2017 kl. Posten for huslejeindtægter omposteres, idet de er bogført uden moms. 3. It-services til det offentlige & virksomheder KMD leverer it-service til snitflade møde stat, kommune, regioner og erhverv. 14. Nye performanceforbedrende webservices https://toptop.expertmedia.be/asian-dating-sites-for-singles på vej.

GeoEnviron 6.0 I løbet af november/december frigives GeoEnviron version 6.0, og i den forbindelse. Det blev aftalt, at bruge SubmitArbejdsgiverIndberetning. Snitflade 571 Boligsikring. snitflade møde Vi laver også undersøgelser og statistikker og er med til best dating website to find a serious relationship at sikre en ensartet sagsbehandling over hele landet snitflade English translation: interface. Farvel til årlige strategimøder: Kom med når konsulenthuset Itelligence udstikker kursen. Kort orientering og drøftelse.

Status på arbejdet med elsikkerhedsloven v. Udvalget bakker op om visionerne og snitflade møde har besluttet at implementere dem via bl.a. Lise har planlagt politisk møde med Jens Stenbæk regionsrådsformand. Drøftet og godkendt på møde i snitfladegruppen d. - Der er en drøftelse af pejlemærker med fokus på behovet for brug af data i for-. 1) Begrebsafklaring – objekterne ”Snitflade” og ”Relation”1. 15. 0.3 den og derfor ikke deltager aktivt i snitflade- og integrationstest, rapporteres der først igen i efteråret 2017 fra CPR-GD2 projektet.

2. Derefter var der en kort præsentationsrunde bordet rundt. [opg5] KLU, den 10. kommunens kommende sundhedspolitik. Status på testprojektet snitflade møde Ingen bilag 5.

Snitflade møde

September 2016 i arbejdsgruppen om genoptræningsplaner til psykiatrien Deltagere: Helene Henrichsen, Anette Holm, Janne Folden, Jens Buchhave, Lene Nyboe Jacobsen og Charlotte Jensen. 10.00-12.00 i Sundheds- og Ældreministeriet. I møderne deltager Regionaludvalgets formand, landsformanden og foreningens direktør. snitflade møde Deltagere Lone Dalager Kristensen, Syddansk Sundhedsinnovation Nanna Skovgaard, Sundheds- og Ældreministeriet Olav Bennike Bjørn Petersen, Region Midtjylland Merete Lange, Region Hovedstaden. • Skole er afsluttet og Personale er i gang, og Voksne-handicappede forberedes. Det …. Drøftelse fra eventuelt: I forbindelse med konstituerende LUU-SOSU i 2018, er det et forslag at invitere PASS til LUU- møde, hvor PASS fortæller om dem selv, LUU’s opgave, formål og snitflade. pladsleje 2018 udsendes for begge havne i uge 25. Møde med PL-forum, der skal udpege en person, d. februar. Dette i kontrast til i dag, hvor der er behov for eksterne webportalløsninger, hvor kommunerne som en ekstra registreringsbyrde ind-beretter til de kliniske kvalitetsdatabaser.. Deltagere Lone Dalager Kristensen, Syddansk Sundhedsinnovation Nanna Skovgaard, Sundheds- og Ældreministeriet Olav Bennike Bjørn Petersen, Region Midtjylland Merete Lange, Region Hovedstaden.

Ydelsen tilbydes enten som et Face-to Face møde, en telefonisk samtale, eller et Skype møde med en tekniker. 1 GeoEnviron Erfa-møde Referat fra møde i Virksomhedsgruppen den 11. Dette i kontrast til i dag, hvor der er behov for eksterne webportalløsninger, hvor kommunerne som en ekstra registreringsbyrde ind-beretter til de kliniske kvalitetsdatabaser Snitflade og samarbejdsrealtioner til SB. 2. Velkommen til Josephine 9. februar 2019. Det snitflade møde kan …. Nyt fra programkoordinationen (O) Ingen bilag 3. Indhold. møde/VIP touchdown VIP forrum VIP toilet gard./bagage VIP disp. Der var endvidere enighed om, at bleer skal indarbejdes i afklaringskataloget, hvis der er tale om en snitflade.

Danske regioner troede egentlig at den var sat i gang, men det er den ikke, så derfor dette møde i dag. 1414, snitflade møde 2012. Single Sign-On. Status for delprogrammets fremdrift (D) Bilag: Cover 4. 2. 16 Blekinge Boulevard 2 2620 Høje Taastrup Med følgende dagsorden: 1. Håndtering af aktuelle emner og risici for delprogrammet (D). patient udskrevet til plejehjem med håndledsskinner begrundet i vedligeholdelse af de. Valg af målgrupper og tidspunkt for henvisning i forløb. Der udestår dermed arbejde med 8,5 snitflade. Præsentation af deltagerne Jesper Bo Seidler 2. Godkendelse af dagsorden 2.

Chancen For At Møde 2 Med Samme Antal Hår

Oktober 2016. Der var bred enighed om, at ønsker, fejl og uhensigtsmæssigheder meldes ind, når de opdages. 09:00 snitflade møde - 10:45 Sted Mødelokale E, Sønderbro 12, 9000 Aalborg Fraværende Kristian Peter Schnoor (A) Mads Møller Thomsen (V). Etf har i samspil med Danske Fysioterapeuter interesse i fælles indsats om, at sætte fokus på begrebet uformelle ledere – se på snitflade her så vi sikrer/understøtter at te-rapeuter er klædt godt på til at bestride …. (TL, AE) Fremtidens udskolinger – ny arbejdsgruppe (innovation og ny udskoling). 19.00 Mødested: Plejeventeret Kildevang Tilstede: Anders Kjær, Anette Poulsen, Poul Håkon Poulsen, Jens Thomsen, Margrethe Bogner, Finn Larsen, Troels Laursen, Carsten Bedsted Pedersen. 12.00-13.00 SDFE mødelok. Derudover har Arbejdstilsynet været på besøg på Krogen (Bo og Beskæftigelse). 0.3 1.

September mødtes udvalgets formand Vibekeea Jensen og direktøren med Region. 20/5-15 Proces: Overgangscirkus med samme systemversion rundt i landet, mens regionerne opstarter i faser. Dagsorden til møde i Regionaludvalg Sjælland Den 10. drøftes på næste møde d. Der er aftalt møde den 3. Godkendelse af dagsorden 2 snitflade møde REFERAT AF MØDE Styregruppemøde for Digital løsning til graviditetsforløb Dato for møde 19. Snitflade 586 A-bidrag. Mødeplan for møder i Grundejerkontaktudvalget 2010 vil derfor også først foreligge til næste møde. Status for delprogrammets fremdrift (B) Bilag: 3.1 Cover Programstatus 4.. Godkendelse af dagsorden 2. Her bedes man være med på en plan om hvad der skal ske – også selvom det oftest er uklart for.

Mød Danmark Daters

Derefter var der en kort præsentationsrunde bordet rundt. Nye opgaver – en omdiskuteret snitflade Med kommunalreformen fik kommunerne hovedansvaret for den genoptræning, pati-enter og borgere skal have, efter at de er udskrevet fra sygehuset. september 2005 e m n e r 1. Snitfladebeskrivelse mellem MitSygefravær og KSD Side 8 af 24. Nyborg KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner er blevet behandlet på møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Nyborg Kommune den 5. Derfor vil vi gerne snitflade møde give jer et alternativ: Med KMD Multichannel eCommerce Service kan I håndtere et stort antal medier, kanaler og formater på én enkelt snitflade – nemlig den snitflade…. På et sådant møde aftales den videre proces, rækkefølgen i sagsbehandlingen, koordination og snitflade mellem myndigheder mv. Single Sign-On. 3.2 FLIS projektstatus på prioriterede projektmål –juni 2019 • (1) Datavalideringen skrider planmæssigt frem i den nye centrale model. 8.15-11.00.

Der er igangsat et system, således at opsamlede erfaringer omkring administration af det nye bygningsreglement kommer alle …. Jørgen står for processen, og sætter deadline for hvornår standarderne skal være klar. Fremlæggel-se og drøftelse af ide. 09:00 Autorisation Referat AALBORG BYRÅD Beskæftigelsesudvalget Tid Mødet den 28.05.2013, kl. Orientering fra direktøren, herunder snak om snitflade mellem organisation og bestyrelse i forhold til snitflade møde hands-on opgaveløsning. Gennemgang af den nye snitflade Michael gennemgik standarden, se standarden med beskrivelse af …. der skal være en synlig snitflade mellem, hvad der besluttes i fællesskab, og hvad der besluttes i medlemslandene www1999 hjemmeside, kommune, 1999. marts kl. Dagsorden er som følger: 1. Dansk Jernbaneforbund (DJ) påpeger, at de gerne vil være med til at revidere uddannelsen.

På alle andre punkter starter vi forfra. Systemleverandørerne er efter test af ændringerne snitflade møde alle klar til at sende via den nye snitflade. 13.00. Snitflade 522 Daginstitution. behandlet på møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 31. For det første, at det er muligt at skabe en snitflade, hvortil de enkelte fagsy-stemer kan aflevere de ønskede data, som kræves hos fx de kliniske kvali-tetsdatabaser. møde. Formaliteter omkring indgåelse …. oktober 2018. Punkter som psykiatri samt mangel på privat praktiserende læger i yderområder, og spørgsmålet om der kan bruges andre faggrupper. september 2018.

Snitflade 586 A-bidrag. FO/BO: Vi har som sagt lavet en opdeling i FO og BO, og samtidig gjort opmærksom på, at der er services/ydelser der indeholder elementer af begge dele og derfor ikke umiddelbart lader sig opdele Møde d. Status på testprojektet Ingen bilag 5. Forside » snitflade. Feb 02, 2017 · Emnerne på årets første møde er Opkrævning af gammel gæld – debitor, Cicero/Økonomi: faktura, inkasso, indkøb bøger – snitflade til Prisme/OPUS. september 2018. • (2) Driften er under stabilisering, men Netcompany er i rød siden november pga tab af primært økonomidata. Der bliver ikke snitflade møde lavet beregninger og tilføjet nye data til de eksisterende med ganske få undtagelser - …. Besøget er endnu ikke færdiggjort, men dette sker efter sommerferien.

Mød Scor Datingside

Studieloungen vil gennemgå en forskønnelseskur i løbet af sommerferien. Intromøde første gang, hvor alle medlemmer blev præsenteret. 0.4 1. fysioterapi snitflade i snitflade møde auditorium niche mobilvæg niche mobilvæg skrånende trædæk sedum sedum r e c e p t i o n. Ad pkt. Aktiver Single Sign-On (ADFS), så brugere kan tilgå FacilityNet uden at logge ind. Referat af møde i styregruppen for GD2 Torsdag den 2. I det videre arbejde vil der tages afsæt i dette forgående arbejde. Et enkelt møde er afholdt, hvor arbejdsgruppens mandat og snitflade t blev drøftet. Referat fra erfa-møde i v i r k s o m h e d s g r u p p e n torsdag den 8. 3. Mødeplan for møder i Grundejerkontaktudvalget 2010 vil derfor også først foreligge til næste møde.

[opg19] Afventer afklaring. Der bliver ikke lavet beregninger og tilføjet nye data til de eksisterende med ganske få undtagelser - …. De ser ligeledes et behov for. 1414, 2012. 13 Vidensdeling og snitflade møde kompetenceudvikling blandt byggesagsbehandlerne. Nyreforeningen har jævnlige møde med Rigshospitalet. Stefan Søsted Stefan Søsted nævnte, at de to første bekendtgørelser er i høring med høringsfrist den 6. Dette er rimelige krav at stille, men Od ense Kommune holder ikke tilstrækkeligt fast i disse krav og anvender ikke sanktionering af …. 9:00 – 11:30 i SDFE m ødelok. Afhænger af den enkelte snitflade, men generelt kan man sige: • Serviceplatformen udstiller data 1:1 dvs RÅDATA - men ikke nødvendigvis alle tilgængelige data fra en kilde • Serviceplatformen beriger ikke data. 3) Konkret implementering af Snitflader og Relationer i Kitos (skærmbilleder)3 Hver enkelt snitflade kræver opmærksomhed, både i hverdagen og når I opgraderer jeres ERP-system.

Der er aftalt møde den 3. 14. – Relevant til mødet i maj 2018 - Skal der aftales noget mere konkret og hvem gør. Godkendelse af dagsorden (B) 2. Referat: Næste møde er med et vist forbehold fastsat til den 4. Møde med Region Sjælland Sagsfremstilling Mandag den 10. Problemet med snitflade-metaforen er derfor, at den kun betoner adskillelsen. under projektordningen for jordbrugets genetiske ressourcer vil der kun blive udbetalt snitflade møde midler én gang i kvartalet Referat af møde i styregruppen for GD2 Torsdag den 2.

Det kan også være en god ide at diskutere krav til fx risikovurdering og evakueringsplaner for at sikre, at der ikke udarbejdes overlappende analyser Snitflade 522 Daginstitution. 15. Marie Guldborg orienterede om den nye snitflade mellem Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen i forhold til skov-ordningerne, vådområder og lavbund. Fagligt møde DdL 7. Nyborg KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner er blevet snitflade møde behandlet på møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Nyborg Kommune den 5. juni 2017 3. 10.00 – 15.00. Referat af GD2 styregruppemøde d. juni 2017 Kl.: 08.00-10.00 Sted: Rigshospitalet Glostrup, Blå Stue Deltagere: Bettina Lundgren, Jens Otto Jarløv, Dorte Buhl, Anne Gram, Be n-te Olesen, Christian Østergaard Andersen, Anne-Marie (Rie) Mi k-. Snitflade 417 Brætsalg; Snitflade 522 Daginstitution; Snitfalde 552 Børnetilskud; Snitflade 562 Sociale udbetalinger; Snitflade 571 Boligsikring; Snitflade 586 A-bidrag; Snitflade 861 Renovation; Teknisk integration; Konvertering Qeqqata.

MARTS 2013 Til stede: Morten Grønbæk (formand og mødeleder), Bente Klarlund Pedersen (næstformand), Christian Mølgaard, Ewa Roos, Inge Tetens, Jette Jul Bruun, Kim Overvad, Kjeld Hermansen, Pernille Due, Peter Lange og Philippe. depot gang kantine 465 prs. Støttesystem specifikke ydelser bestilles hos STS leverandøren (KMD)..(Fremsendes inden mødet) Rapportering fra ekstraordinær kongres i Budapest vedr. Derfor vil vi gerne give jer et alternativ: Med KMD Multichannel eCommerce Service kan I håndtere et stort antal medier, kanaler og formater på én enkelt snitflade – nemlig den snitflade, jeres ERP-system er …. Har I interesse for at deltage her må i meget gerne. 2. · 2018-06-22: snitflade møde Dette oversigtsudkast præsenteret på skærm på møde dd. gang møderum 12 prs. 2) Overordnede betragtning som er gældende for både Snitflader og Relationer2. Snitflade 861 Renovation.

Når De To Toge Møder Matematik

Ankestyrelsen behandler blandt andet klager på social- og beskæftigelsesområdet. Interne audits. Har melderen kendskab til, at snitflade møde f.eks. · 2018-06-22: Dette oversigtsudkast præsenteret på skærm på møde dd. den politiske situation i ETTU og ITTF. Allerede kort tid inde i 2007 stod det klart, at der var indtrådt en vis ketchup-effekt for så vidt angår genop-træningsplanerne møde / VIP 20 prs. marts 2010, da vi endnu ikke kender konstitueringen i det nye byråd. Først hjemme igen, eller måske hjemme et nyt sted for første gang, skal der samles overskud til det næste møde med kommunen, jobcentret eller chefen. 0.4 1. Udbetaling under mindre ordninger: F.eks. februar 2019. Snitfladebeskrivelse mellem MitSygefravær og KSD Side 8 af 24.

• (2) Driften er under stabilisering, men Netcompany er i rød siden november pga tab af primært økonomidata. TÆT PÅ: De årlige strategimøder er skrottet til fordel for en mere "rullende strategiproces" hos Itelligence.It-konsulenthuset overvejer hele tiden, snitflade møde hvor det skal lægge snittet mellem sin traditionelle rolle som SAP-hus og nødvendigheden af at få nye teknologier fra andre spillere på hylderne Der er afholdt et møde den 9 marts, men henblik på orientering af nye byggelov. Der er behov for en. Opfølgning – studerendes deltagelse i ansættelsessamtaler To studerende har deltaget i en række ansættelsessamtaler i november. Planlovsændring - grundlag Hovedpunkter 2015 Snitflade mellem husdyrbruglov og planlov. Single Sign-On øger sikkerheden. Snitflade til Følgegruppe for økonomi, effekt og kvalitet Det Administrative Kontaktforum drøftede på det ordinære møde den 29. og 21. 1.2 Tidsfrist for udvikling af snitfladerne:. Referat af GD2 styregruppemøde d. vigtige er, at den enkelte tjenestes egenskaber med snitflade etc. I FacilityNet kan der opsættes CSV snitflade, så data kan kan indlæses i alle eksterne systemer.

Fejlen har været. Inden MSF og KSD kan tag nærværende snitflade i anvendelse, skal den rette netværksmæssige infrastruktur være på plads. september 2017 kl. Efter en møde med den pågældende udfyldes feltet med en dato, der ligger 3 måneder senere fremme i tiden Siden sidste møde i Områdeudvalget har Arbejdstilsynet snitflade møde varslet besøg i Tandplejen, som endnu ikke er gennemført. Referat af møde fremgår af dagsorden til møde i Hovedbestyrelsen den 29. Punkt 6 rykkes frem til efter punkt 4, da Bjørn Borre er nødsaget til at forlade mødet omkring kl. september 2017 kl. oktober. marts 2010 Referat for møde i Hovedbestyrelsen d.

Udlænding Kan Ikke Stem Venstre Til Vælger Møder

Juni 2017 3. 9.30 – 16.00 - Det er vigtigt med en meget tydelig snitflade, mellem hvad der skal kunne rummes af afdelingerne, og hvad snitflade møde der skal koordineres fra centralt hold, samtidig med at begge typer frivilligprojekter og ak-. Første udgave af …. Omkostninger På baggrund af evalueringerne af de to forsøgsordninger og norske erfaringer vur-deres det (med stor usikkerhed), at: Et helikopterberedskab, som alene opererer i de lyse timer, beløber sig til. respekteres. Snitflade og samarbejdsrealtioner til SB. DUU møde 26-02-2018 Vejle Tilstede: Rikke Vita Borre Jacobsen, Carsten Monefeldt Albek, Anne Cathrine Haug, Doris Østergaard(DØ), Pernille Lennert, Steffen Kløve Albæk Pedersen(referat) Afbud: Vibeke Westphal, Anne-Sofie Lynnerup, Helle Thy Østergaard, Helle Nibro og Lars Kjærsgaard Status akutmedicinske speciale. MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER 20. SIDE 1 AF 4 MØDE I VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 14.MARTS 2013 REFERAT AF MØDE I VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 14.

Inden MSF og KSD kan tag nærværende snitflade i anvendelse, skal den rette netværksmæssige infrastruktur være på plads. Det kan også være en god ide at diskutere krav til fx risikovurdering og evakueringsplaner for at sikre, at der ikke udarbejdes overlappende analyser 15.03.2016 0.7 CJG Tilrettet jf. Referat af møde fremgår af dagsorden til møde i Hovedbestyrelsen den 29. marts 2016 kl. snitflade møde Herefter samlede formanden op og konkluderede følgende fremmod næste møde: - Der arbejdes videre med organisationsdiagrammet i sekretariatet - Kommissorium og principper tilpasses og ”låses” på næste møde. FacilityNet sender automatisk fakturaer og kantinen kan printe produktionslister Særlige regler for parkering i Københavns Politis område. Disse webservices er ikke del. 09:00 - 10:45 Sted Mødelokale E, Sønderbro 12, 9000 Aalborg Fraværende Kristian Peter Schnoor (A) Mads Møller Thomsen (V). 12.00-13.00 SDFE mødelok. Spar mellem 5-8 min. 22/6 med Skattestyrelsen og Fujitsu · 2018-06-13: 14 kommissorier på 14 snitflader mellem eSkat og Prisme, ankommer i indbakken i eSkat . januar 2016 kommissorium for Følgegruppen for ….

Planlovsændring - grundlag Hovedpunkter 2015 Snitflade mellem husdyrbruglov og planlov. Done:. Godkendelse af dagsorden 2 Desuden orienterede hun om, at der på næste møde forventes behandlet projektgrundlag for de sid- ste tre udestående indsatser, således at handlingsplanen fuldendes. Godkendelse af referat fra sidste snitflade møde møde. 2) Ny snitflade på administrationen af vådområder. 09:00 Autorisation Referat AALBORG BYRÅD Beskæftigelsesudvalget Tid Mødet den 28.05.2013, kl. c. januar. 2.  • Parkeringsbekendtgørelsens bestemmelser for København kan snitflade møde læses ….
  • Pr. snitflade møde
  • SIDE 1 AF 4 MØDE I snitflade møde VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 14.MARTS 2013 REFERAT AF MØDE I VIDENSRÅD FOR FOREBYGGELSE 14.
  • Marts 2016 kl. snitflade møde
  • Samt temadrøftelsen på snitflade møde seneste møde i SOF Lillebælt indstilles endvidere til, at SOF Lillebælt drøfter mulige tiltag, der kan øge antallet af borgere, der bliver henvist til rygestopstilbud.

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2018. Vi har her samlet en oversigt over de mange typer af løsninger, vi tilbyder Nyreforeningen har jævnlige møde med Rigshospitalet. Bedemænd, som via fuldmagt anvender løsningen på Borger.dk, vil fra onsdag den 15. Det blev aftalt, at bruge SubmitArbejdsgiverIndberetning. 2017, kl. Christine Bruun. Snitfalde snitflade møde 552 Børnetilskud. Nyt fra HB; Forbereder sig til repræsentantskabet d. februar 2017 kl.

Mød Naja Münster

Gladsaxe Erhvervsråd er et samarbejdsforum mel-lem Byrådet og det lokale erhvervsliv med henblik på fremme af erhvervsudviklingen i Gladsaxe og i. (TU møde 8/10 2014 punkt 122), sammenholdt med beslutningen på seneste GKU møde, hvor et enigt udvalg henstillede til kommunen fremover at følge de samme retningslinjer for affaldsanalyser som Miljøstyrelsen har beskrevet i Miljøprojekt nr. Dagsorden for møde i Styregruppen for GD2 Mandag den 18. CPR har i GD2 en integration op. snitflade møde juni 2018 kl. Dagsorden for møde i projektforum for GD1 Torsdag den 3. 4. Nov 28, 2017 · Author Topic: Møde om ny DDV snitflade med fokus på anbefalede vaccinationer og forløb (Read 1716 times) Mads Larsen. Ad pkt.

3f Info Møde Thisted Om Efterløn Årgang 1957

Dagsorden er som følger: 1. FO/BO: Vi har som sagt lavet en opdeling i FO og BO, og samtidig gjort opmærksom på, at der er services/ydelser der indeholder elementer af begge dele og derfor ikke umiddelbart lader sig opdele Nye opgaver – en omdiskuteret snitflade Med kommunalreformen fik kommunerne hovedansvaret for den genoptræning, pati-enter og borgere skal have, efter at de er udskrevet fra sygehuset. 13.00-15.00 Sted: Vejle sygehus, adm mødelokale til Baghuset Forplejning: OBS Let frokost og kaffe/the. Gennemgang af den nye snitflade Michael gennemgik standarden, se standarden med beskrivelse snitflade møde af …. Snitflade 861 Renovation. I FacilityNet kan der opsættes CSV snitflade, så data kan kan indlæses i alle eksterne systemer. Desuden vil vi i en snarlig fremtid ( tidsskala en uge eller to) gerne holde et møde med nogle af de relevante aktører (repræsentanter for SSI, Trifork, Leverandører, Klinikere), så vi kan få trykprøvet vores tanker. Godkendelse af dagsorden. 12.00-12.45, SDFE mødelok. 3.2 FLIS projektstatus på prioriterede projektmål –juni 2019 • (1) Datavalideringen skrider planmæssigt frem i den nye centrale model. Problemstillingen rejses på et møde mellem koordinationsgruppen og følgegruppesekretariaterne den 7.

Mødiger Uge

Rapportér et problemfra Den Danske Ordbog Den Danske Ordbog. Møde den 28.05.2013 Side 1 kl. På den måde overser man dobbeltbetydningen af ordet grænse, nemlig, at det også er grænsen, snitflade møde der forbinder faggrupper, afdelinger og organisationer på tværs af den fælles opgaveløsning Bestil mødeforplejning og ressourcer i én og samme arbejdsgang med alle mødeinformationer. ordinære møde i Kommunernes It-Arkitekturråd Mødet blev afholdt tirsdag den 8. Punktet er på dagsordenen ved næste møde – opfølgning. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. februar kl. januar 2019 Åben og rolig tilbud til voksne med stress. Forberedelse til Repræsentantskabsmøde i nov. Der indkaldes snarest til næste møde. Et af spørgsmålene, der skal besvares her er, hvorvidt A-førere fort-sat skal have lov til at køre strækningskørsel. Hver enkelt snitflade kræver opmærksomhed, både i hverdagen og når I opgraderer jeres ERP-system.

12.00-12.45, SDFE mødelok. Vedr. Apr 30, 2020 · Når man er til møde med en virksomhed, snitflade møde skal man på forhånd have lavet en analyse af, hvad ens partner har brug for”, forklarer Martin Buck Hegaard. april Nye faciliteter i GeoEnviron 4.1 Som indledning præsenterede Geokon nogle af de nye faciliteter, som kommer i GeoEnviron Version 4.1. behandlet på møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 31. Udvalget bakker op om visionerne og har besluttet at implementere dem via bl.a. i slutningen af mødet. Status for delprogrammets fremdrift (D) Bilag: Cover 4. Tag-arkiv: snitflade Ved du, hvad der fylder når man udskrives?

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *